Riksrevisjonen refser leger

Riksrevisjonen mener leger har drevet butikk i butikken og hatt store ekstrainntekter utenom arbeidstid, på kanten av statlig forvaltningsskikk.

Det er praksisen med at leger ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har hatt store ekstrainntekter utenom ordinær arbeidstid Riksrevisjonen kritiserer, skriver DN.Ofte dreier det seg om uttalelser i forbindelse med rettsaker der det er snakk om bruk av rusmidler. Leger ved instituttet har hatt betydelige ekstrainntekter som følge av denne praksisen, skriver Riksrevisjonen.For enkeltpersoner skal det ha vært snakk om ekstrainntekter på flere hundretusen kroner.I en periode skal legene ha avgitt uttalelser på instituttets brevpapir, men fakturert dette privat. Dette opphørte, men Rikserevisjonen mener at der her har vært snakk om en butikk i butikken og kritiserer også ledelsen for ikke å ha oppfylt sin plikt om å organisere arbeidet innenfor ordinær arbeidstid.I følge VG tjente lederen for avdelingen som har ansvaret for legeerklæringer, Jørg Mørland, en million kroner på overtid. Det kom i tillegg til fastlønnen på 900.000 kroner.