- Stramt jack-up-marked

Markedet for jack-up-rigger er fortsatt stramt og ratenivået fortsetter å stige, rapporterer Sinvest.

Sinvest skriver i rapporten for tredje kvartal at markedet for jack-up-rigger fortsatt er stramt og at ratenivået fortsetter å stige. Det sterke markedet har resultert i rekordhøye rater for moderne jack-up-rigger, heter det i kvartalsrapporten. Utnyttelsesgraden for disse moderne jack-up boreriggene ligger nærmere 100 prosent.Orkanene i Gulf of Mexico medførte at flere rigger ble ødelagt og må erstattes. Analyser og rapporter forventer at det allerede i løpet av første kvartal 2006 vil være underskudd på jack-up borerigger. Det arbeides aktivt med kontrakt for selskapets rigger gjennom Premium Drilling og agentene. Ifølge rapporten er man i god dialog med potensielle oppdragsgivere.Les mer om tallene her.Her finner du hele Sinvest-rapporten.