Tilsynsmyndighetene nektet å vurdere betenkelige disposisjoner i Barne Stiftelsen

Bobestyrer Arne Oftedal i Simonsen Føyen har innstilt på konkurskarantene for daglig leder og styreleder Geir Andreassen i Barne Stiftelsen, som ble slått konkurs av kemneren i Sandnes i desember 2004. Det foreligger konkret mistanke om at Andreassen overtrådte straffeloven, regnskapsloven, skattebetalingsloven og folketrygdloven, ifølge sluttinnberetningen.

Publisert 16. nov. 2005 kl. 11.49
Oppdatert 15. des. 2013 klokken 07.34
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 610 ord
Bobestyrer har ikke tilstrekkelig grunnlag for å konkludere med konkret mistanke om overtredelse av stiftelsesloven, straffelovens bedrageribestemmelse eller markedsføringsloven. I sluttinnberetningen heter det imidlertid at "dette kan være en aktuell problemstilling siden det bare er beskjedne beløp av de innsamlede midlene som har gått til formålet."- Det var begrensede midler i boet, så jeg har ikke hatt ressurser til å sette i gang ytterligere prosedyre på dette, sier Arne Oftedal.Et av problemene hans var at hverken Fylkesmannen i Rogaland eller Lotteri- og Stiftelsestilsynet ville bidra med opplysninger eller vurderinger for å bringe klarhet i om det forelå brudd på stiftelsesloven.- Det virker ikke som om de ønsker å ta i saken, sier Oftedal. - Jeg fikk ingen hjelp. Fylkesmannen er ikke lenger myndighetsorgan, for alt er blitt overført til Stiftelsestilsynet, mens det nye tilsynsorganet sier at dette er en sak de ikke har hatt noe med, sier han.Oftedal ønsket blant annet tilsynsorganets vurderinger av om det er lov å profitere på hverandres stiftelser (se egen ramme). Han hadde mistanke om at en konsulentavtale Barne Stiftelsen hadde med tidligere daglig leder i Omsorg Stiftelsen, nedlagt i desember 2002, i realiteten var et vederlag for kundeporteføljen de "fikk" fra Omsorg Stiftelsen - hvilket var et vilkår for at Barne Stiftelsen ble godkjent som stiftelse av Fylkesmannen.Ifølge Oftedal foreligger det ikke dokumentasjon i regnskapet på at 430.000 kroner som ble utbetalt til Gutubakken i 2003 i henhold til konsulentavtalen, er knyttet opp mot timer som faktisk er arbeidet.- Når det gjelder konsulentavtalen, brukte jeg mye tid og ressurser på å få nærmere tilbakemelding og vurdering fra Fylkesmannen i Rogaland og Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Jeg presenterte caset i et bilag på rundt 20 sider, og ba dem vurdere om de mente at det som hadde skjedd var i tråd med det det ble søkt om da stiftelsen ble registrert. Men de ville ikke uttale seg. Når vi ikke fikk noe ekstra fra disse to offentlige myndighetene jeg mener bør være eksperter på området, pluss at det ikke er krav om hvor stor andel av innsamlede midler som må gå til formålet, har jeg ikke kunnet gå videre på konsulentavtalen. Bobestyrer har anstrengte midler til rådighet, og da bør en kunne få litt hjelp av de relevante tilsynsorganene.- Er det ikke nettopp dét som er jobben til Stiftelsestilsynet, å håndheve dette regelverket?- Jo, jeg ser ikke hvem andre som skulle gjøre det, sier Oftedal.Vi lyktes ikke i å oppnå kontakt med rette vedkommende hos Stiftelsestilsynet. Vi lyktes heller ikke i å oppnå kontakt med Jan Gutubakken.Geir Andreassen har kun følgende kommentar:- Jeg var i politiavhør i forrige uke, og fikk tilbakemelding fra politiet om at saken er henlagt. Så jeg kommer til å be om forhandlinger.
Dette er saken
Kapital har tidligere avslørt virksomheten i Omsorg Stiftelsen og Barne Stiftelsen, som lot som om de var veldedige og samlet inn penger til syke barn. Sannheten var at nesten ingen av de innsamlede midlene havnet hos barna, og at flere sykehus advarte folk mot å gi penger til dem.Høsten 2002 ba Ullevål Universitetssykehus om en gjennomgåelse av Omsorg Stiftelsen med tanke på å avdekke ulovlige forhold. Det rakk aldri fylkesmannen å gjennomføre. Stiftelsen ble nedlagt i desember 2002. Barne Stiftelsen overtok verdiene og lokalene, og leder Jan Gutubakken i Omsorg Stiftelsen og leder Geir Andreassen i Barne Stiftelsen kunne så gjensidig tjene penger på hverandres stiftelser. Frem til 2001 hadde Geir Andreassen Omsorg Stiftelsen v/Jan Gutubakken som sin oppdragsgiver, mens det i 2003 var Jan Gutubakken som ble lønnet av Barne Stiftelsen.Barne Stiftelsen ble slått konkurs av kemneren i Sandnes i desember 2004. Bobestyrer undersøkte det han mener er flere lovbrudd, men fikk altså ingen bistand fra Stiftelsestilsynet.