Ulovlig konkurs

Styreleder Dag Swanstrøm og Caretakers påkjæring av konkurs førte frem.

For en drøy måned siden behandlet Moss tingrett en konkursbegjæring mot Caretaker ASA, og slo selskapet konkurs. Styreformann Dag Swanstrøm mente han ikke fikk beskjed om dette. For en drøy måned siden behandlet Moss tingrett en konkursbegjæring mot Caretaker ASA, og slo selskapet konkurs. Styreformann Dag Swanstrøm mente han ikke fikk beskjed om dette. - Det er skjedd en feil, sa han opprørt etter konkursen.Kjennelsen ble påkjært.Borgarting lagmannsrett opphevet i går kjennelsen fra Moss tingrett. Det skjedde enstemmig. Moss kommune ved kemneren må betale 10.570 kroner i saksomkostninger til Caretaker ASA.Lagmannsretten bemerker blant annet at innkalling til rettsmøte til behandling av konkursbegjæringer fra andre enn skyldneren selv, skal forkynnes for skyldneren med minst to dagers varsel."Etter de foreliggende opplysninger må det legges til grunn at styreformannen, og derved selskapet, ikke har fått innkallingen, slik at forkynnelsen heller ikke kan anses for lovlig etter domstolloven § 183", skriver lagmannsretten.