USA: Flere søker trygd

Antall førstegangssøkende til ledighetstrygd stiger mer enn Wall Street-analytikerne hadde regnet med.

Ferske tall viser at antall førstegangssøkende til arbeidsledighetstrygd (jobless claims) steg med 30.000 personer til 335.000 personer medio november.Det var ifølge Bloomberg ventet en økning på 9.000 personer til 312.000 personer i perioden.