VLCC-inntjening på 160.000 dollar

VLCC-inntjeningen østover fra Gulfen er oppe i 160.000 dollar.

Ifølge Reuters rapporteres det om seks stortankslutninger fra Gulfen i dag. Fem av skipene går østover. Fire av disse får rater fra WS 220 til WS 230, tilsvarende en inntjening på 150.000 til 160.000 dollar per dag. Det er uendret i forhold til i går.Ifølge Reuters rapporteres det om seks stortankslutninger fra Gulfen i dag. Fem av skipene går østover. Fire av disse får rater fra WS 220 til WS 230, tilsvarende en inntjening på 150.000 til 160.000 dollar per dag. Det er uendret i forhold til i går.