Oljeselskaper på leting etter nye reserver betyr penger i kassen for selskapene med ledig kapasitet i det stramme riggmarkedet. Dagratene for utleie av hhv. jackups og såkalte semirigger ligger på hhv. nærmere 200.000 og 600.000 dollar.Norske selskaper, som Ocean Rig, ligger i ratetoppen, og festen kan vare i mange år, skriver Finansavisen.- Vi er ekstremt positive til riggmarkedet de neste fem årene og tror vi kan oppleve den største boomen noensinne. Det er de store oljeselskapene som drar dette markedet, og vi forventer en høy leteaktivitet i overskuelig fremtid - gitt at oljeprisen holder seg over 35 dollar fatet, sier Carl Fredrik Grøsland i CAR Analyse.Grøsland har ifølge avisen to doblingskandidater på 12 måneders sikt: Sinvest og Petrolia Drilling. Martin Huseby Karlsen i DnB Nor Markets holder også en knapp på Petrolia Drilling, og liker også godt Fred. Olsen Energy.