Spencer Trading Inc., et selskap kontrollert av Arne Blystad, har i dag solgt 80.000 Spencer Trading Inc., et selskap kontrollert av Arne Blystad, har i dag solgt 80.000 -aksjer til kurs 75 kroner per aksje. Arne Blystad er styremedlem i Imarex. -aksjer til kurs 75 kroner per aksje. Arne Blystad er styremedlem i Imarex. Etter dagens transaksjon er beholdning av Imarex-aksjer kontrollert av Arne Blystad 207.300.Sundt AS har kjøpt 80.000 aksjer i Imarex til kurs 75 kroner per aksje. Administrerende direktør i Sundt AS, Leiv Askvig, er styremedlem i Imarex. Sundt AS sin beholdning av Imarex-aksjer er etter dagens transaksjon 172.300.