Finansavisen har funnet totalt 33 stiftelser i Norge som kan knyttes til våre rikeste, personer som lever eller har gått bort i nyere tid. Samlet har disse en egenkapital på 2,5 milliarder kroner.Men veldedighetsmaskinen over alle er Grieg-familiens Grieg Foundation, som eier 25 prosent av datterselskapene i Grieg Gruppen. Egenkapitalen er 672 millioner, og i fjor ble det utbetalt 14 og bevilget ytterligere 20 millioner kroner, hovedsaklig til SOS Barnebyer.Andre stiftelser i Norge med egenkapital over 100 millioner kroner er ifølge avisen:Sigval Bergesen d.y. og Hustru Nankis Al. stiftelse: 512 millionerStiftelsen Thomas Fearnley, Heddy og Nils Astrup: 283 millionerFred. Olsen & co. hjelpefond: 180 millionerLeif Høeghs stiftelse: 172 millionerAnders Jahres Humanitære stiftelse: 171 millionerAnders Jahres fond til Vitenskapens Fremme: 143 millioner