Norsk rekeindustri sliter og står i fare for å forsvinne helt. Det er konklusjonen i en rapport fra Fiskeriforskning.I løpet av få år er antall rekeindustribedrifter kraftig redusert. Lønnsomheten er blitt stadig dårligere. Rekeeksporten har falt fra 1.500 millioner kroner i 2001 til 880 millioner kroner i 2004.Økt konkurranse og fallende priser er en del av forklaringen på at det går dårlig. Norsk industri må konkurrere mot industri på Grønland og Island som selger tollfritt til EU-markedene. På norske produkter er tollen 7-20 prosent. Andre land har i tillegg fordelen med lavere lønnskostnader.Fiskeriforskning mener det er nødvendig å opparbeide nye markeder utenom EU, dersom den norske rekeindustrien skal overleve. Russland, Japan og USA blir trukket fram som aktuelle. I disse landene vil norske reker stille likt med andre lands produkter i forhold til toll.En annen utfordring er å gjøre rekene mer attraktive gjennom produktutvikling. Konkrete tiltak kan være merkevarebygging, emballasjeformer og bruk av smakstilsettinger, mener forsker Oddrun Bjørklund i Fiskeriforskning. (©NTB)