Ganger Rolf har inngått en avtale med OVDS og TFDS om salg av selskapenes eierandel på 33,33 prosent i Norwegische Shiffahrts-Agentur i Tyskland, går det frem av en børsmelding.Salget forventes å gi Ganger Rolf en gevinst på ca. 83,5 millioner kroner, samt rett til utbytte tilsvarende fire millioner i 4. kvartal.