Venture Drilling AS, eid av Petrolia Drilling og Sinvest, har fått fulltegnet et obligasjonslån på 40 millioner dollar. Kupongrenten er på 12 prosent, mens forfall er i desember 2010.Venture Drilling AS, eid av Petrolia Drilling og Sinvest, har fått fulltegnet et obligasjonslån på 40 millioner dollar. Kupongrenten er på 12 prosent, mens forfall er i desember 2010.