Golar LNG har inngått en 5-årig time charter-avtale med Shell Tankers for skipet "Golar Viking" (bygd i 2004) og nybyggene "Golar Asia" og skrog nummer 2234, som leveres i 2006, går det frem av en børsmelding.Shell International Trading and Shipping Company (Stasco) overtar den tekniske driften av skipene.