har besluttet å delta med 20 prosent i selskapet Havila Saturn KS, som har kontrahert en AHTS med levering tredje kvartal 2007 hos Havyard Leirvik, heter det i en børsmelding. har besluttet å delta med 20 prosent i selskapet Havila Saturn KS, som har kontrahert en AHTS med levering tredje kvartal 2007 hos Havyard Leirvik, heter det i en børsmelding. Fartøyet er av typen Havyard 842 og har en "bollard pull" på 200 tonn. Fartøyet har en kostpris på 235 millioner kroner.Havila Saturn KS har opsjon på ytterligere et fartøy. Havila Saturn KS er tilrettelagt av Fearnley Finans.