Imarex-sjef kjøper aksjer

Herman W. Michelet har sikret seg flere aksjer i Imarex.

Næringsliv

Imarex-direktør Herman W. Michelet har gjennom et heleid selskap kjøpt 2.000 aksjer i selskapet. direktør Herman W. Michelet har gjennom et heleid selskap kjøpt 2.000 aksjer i selskapet. Etter dette sitter Michelet direkte og indirekte på 183.874 aksjer i International Maritime Exchange ASA.

Nyheter
Børs