I november hadde I november hadde -flåten en gjennomsnittlig brutto inntekt på 147.000 kroner per dag, mot 148.000 kroner i oktober. I november var total "off hire" 27 dager i forbindelse med installering av spoleapparat og dokking, opplyses det i en børsmelding.-flåten en gjennomsnittlig brutto inntekt på 147.000 kroner per dag, mot 148.000 kroner i oktober. I november var total "off hire" 27 dager i forbindelse med installering av spoleapparat og dokking, opplyses det i en børsmelding.