Norge går de neste fem årene inn med 947 millioner kroner i nye europeiske romprogrammer. Satsingen vil i sin helhet komme norsk industri til gode, blant annet i form av utviklingskontrakter innen teknologi. Dette ble klart på ministermøtet i den europeiske romorganisasjonen ESA, som i dag ble avsluttet i Berlin.- Både Norge og ESA har grunn til å være fornøyde med et meget vellykket ministermøte. For vår del innebærer satsingen et viktig løft i utviklingen av høyteknologi knyttet til romfart i Norge, sier statssekretær Frode Berge i Nærings- og handelsdepartementet, leder av den norske delegasjonen i Berlin. - Den norske satsingen vil skape både arbeidsplasser og bedre tjenester for norske brukere av jordobservasjon og telekommunikasjon, fortsetter han.Halvparten av summen går direkte til teknologi- og utviklingsprogrammer. Resten vil i hovedsak bli brukt til å utvikle blant annet jordobservasjon, satellittkommunikasjon og navigasjon. Dette er områder som er viktige for Norge. Norge går inn med nesten 500 millioner kroner i ESAs teknologirettede programmer. Det er en sterk økning i forhold til tidligere norsk innsats.