Norske Skog har i dag inngått avtale med Murray River Forests om salg av skogeiendommer, i hovedsak i delstaten New South Wales, melder selskapet idag. Salgsverdi er lik bokført verdi.Avtalen omfatter rundt 5.000 hektar (50.000 dekar) som Norske Skog eier, dessuten rundt 1.500 hektar (15.000 dekar) som eies av partnerskap. Norske Skog har inngått langsiktige avtaler for kjøp av massevirket som tas ut av de solgte skogeiendommene.