Eurosonens detaljomsetning steg 0,5 prosent i oktober, viser tall ifølge Bloomberg. Forventningen lå på tilsvarende for perioden.I foregående periode ble detaljhandelen revidert til en nedgang på 0,9 prosent.