Opticom og høyesterettsadvokat Erik Keiserud, i advokatfirmaet Hjort, nekter i skrivende stund flere medier å komme inn i lokalene i Folkets Hus i Oslo der dagens generalforsamling i Opticom finner sted.Finansdirektør Erling Svela sier til HegnarOnline at det er advokat Erik Keiserud som har bestemt dette.Når HegnarOnline konfronterer advokat Keiserud (faksimilen) med at han ikke er valgt som møteleder ennå (det er det generalforsamlingen som gjør), og at han derfor ikke kan nekte pressen å rigge for sending, sier han at han gjør det i kraft av å være møteåpner.Han sier at store verdier står på spill og at han er opptatt av at generalforsamlingen blir avholdt på en ordentlig og ryddig måte. Han bekrefter at pressen vil slippe inn på generalforsamlingen, men at han ikke vil tillate at det rigges for TV-sending.Den beslutningen har han åpenbart tatt uten å konferere med de største aksjonærene. HegnarOnline har i forkant av generalforsamlingen innhentet uttalelser fra flere av de største aksjonærene og styreformann Thomas Fussel, og ingen har hatt noe imot at det rigges for direktesending.Keiserud sier også til HegnarOnline at han ikke liker det skjoldet som det er lagt opp til i forkant, ved at det brukes begreper som "brytekamp" i forkant av generalforsamlingen.Vi tror ikke advokat Keiserud kan hindre den verbale brytekampen dette etter alt om dømme kommer til å bli, men før møteleder er valgt, og generalforsamlingen har stemt over om den vil tillate direktesending, legger han altså, som møteåpner, all sin prestige i å nekte pressen å forberede direktesending fra generalforsamlingen.Pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs sier til HegnarOnline at det geniale med websendinger er at alle aksjonærene, som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen, kan følge denne på nettet, men han sier også at Oslo Børs ikke vil legge seg opp i det.- Det er opp til generalforsamlingen å avgjøre, sier han.Hva mener du om at Opticom og advokat Erik Keiserud nekter direkte TV-sending fra Opticoms generalforsamling? .