avholder kapitalmarkedsdag i dag, og av en børsmelding går det frem at selskapet venter lavere late sales til neste år enn i år, og moderat vekst i multiklient-investeringene.Selskapets langsiktige mål er at 20 prosent av den aktive flåtetiden skal benyttes til multiklient-arbeid.Det ventes forbedrede kontraktsseismikkmarginer enn i år, og capex i marin geofysikk forventes å øke.Videre venter PGS Onshore betydelig vekst i driftsresultat og inntekter i 2006 fra 2005.