Foreløpig driftsregnskap overfor utlandet viser et overskudd på 82 milliarder kroner i tredje kvartal 2005, melder Statistisk sentralbyrå. Dette er det høyeste kvartalsvise overskuddet som er beregnet for driftsbalansen overfor utlandet. Hittil i år viser driftsbalansen et overskudd på 212 milliarder kroner som tilsvarer en vekst på 28,0 prosent sammenlignet med samme periode året før.Vare- og tjenestebalansen med utlandet ga Norge et overskudd på 80,3 milliarder kroner i tredje kvartal i år, 25 milliarder mer enn i tredje kvartal 2004. Verdien av samlet vareeksport var 169,9 milliarder kroner, mens importverdien foreløpig er beregnet til 89,9 milliarder kroner.Rente- og stønadsbalansen totalt viste et overskudd på 2,1 milliarder kroner i tredje kvartal 2005, 4,5 milliarder lavere enn i tredje kvartal i fjor.