Røkke får Mongstad-kontrakt

Kjell Inge Røkkes Aker Kværner får kontrakt på Mongstad.

Næringsliv

Kjell Inge Røkkes Aker Kværner skal modifisere Mongstad-raffineriet. Kontraktsverdien er 420 millioner kroner (inkludert opsjoner).Kjell Inge Røkkes Aker Kværner skal modifisere Mongstad-raffineriet. Kontraktsverdien er 420 millioner kroner (inkludert opsjoner).

Nyheter
Børs