Telegrambyrået Itar-TASS Telegrambyrået Itar-TASS ut en nyhetsmelding der det het at den føderale russiske veterinærtjenesten vil kunne komme til å suspendere importen av norsk laks til Russland. ut en nyhetsmelding der det het at den føderale russiske veterinærtjenesten vil kunne komme til å suspendere importen av norsk laks til Russland. Lederen for denne tjenesten, Sergej Dankvert, uttalte at det i prøver tatt av norsk laks, er påvist for høye verdier av tungmetallene bly og kadmium.Mattilsynet har svart på henvendelsen fra russiske myndigheter og viser til omfattende testing av norsk oppdrettslaks de senere årene, heter det i en melding.Verdiene for bly og kadmium har i overvåkingsprogrammet som har pågått siden 1998 aldri oversteget fastsatte grenseverdier. Resultatene for 2004 viser at alle analysene ligger under kvantifiseringsgrensen.Norske myndigheter vil ta kontakt med russiske myndigheter for å finne en løsning på saken, skriver tilsynet i meldingen.