Lisme AS, hvor Smedvig eier 44 prosent, har inngått en avtale om salg av datterselskapet Roxar AS til FlowInvest Acquisitions AS, et selskap i Arcapita-gruppen, går det frem av en børsmelding.Basert på en bokført verdi på ca. 150 millioner er Smedvigs salgsgevinst estimert til ca. 350 millioner kroner. Gevinsten vil bli inkludert i regnskapet for 4. kvartal.Endelig avtale, gitt klarsignal fra myndighetene, er ventet gjennomført innen utgangen av desember.