Styret i TECO Coating Services ASA har i styremøte 8. desember 2005 vedtatt å foreslå et utbytte på 0,10 kroner per aksje i fjerde kvartal. Mer presis informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling, heter det i dagens melding.Styret i TECO Coating Services ASA har i styremøte 8. desember 2005 vedtatt å foreslå et utbytte på 0,10 kroner per aksje i fjerde kvartal. Mer presis informasjon om dette vil bli gitt i forbindelse med innkalling til ekstraordinær generalforsamling, heter det i dagens melding.