har inngått en avtale med Tokking Surveys om å overta eksklusive salgsrettigheter til rundt 131.000 kilometer med 2D-seismikk i Nordsjøen og Barentshavet. Prisen er 11 millioner kroner. har inngått en avtale med Tokking Surveys om å overta eksklusive salgsrettigheter til rundt 131.000 kilometer med 2D-seismikk i Nordsjøen og Barentshavet. Prisen er 11 millioner kroner. Ifølge selskaper består seismikkundersøkelsene av behandlede data fra 1997 til 2005. Disse er komplementære med TGS' eksisterende databibliotek i Norge.TGS-aksjen faller 2,9 prosent til 265 kroner.