23 mill. til Odim

Odim AS har sikret seg kontrakt på levering av håndteringssystemer verdt 23 millioner.

Næringsliv

ODIM AS har i dag inngått en kontrakt med Geoconsult for levering av to automatiserte håndteringssystemer til fjernstyrte undervannsfartøy (ROV). Kontrakten har en verdi på om lag 23 millioner kroner, ifølge en melding. I tillegg kommer opsjoner på flere systemer.Kontrakten gjelder et såkalt Launch and Recovery System (LARS) som er et unikt konsept som er utviklet i nært samarbeid med Geoconsult. Systemet skal håndtere utstyr som skal brukes på ned mot 4.000 meters dyp.

Nyheter
Næringsliv