Eastern-tap

Eastern Drilling har lagt frem tall for fjerde kvartal.

Næringsliv

Eastern Drilling melder om et driftsresultat på minus 0,5 million dollar i fjerde kvartal 2005. Resultatet før skatt endte på 0,9 million dollar. Selskapet hadde ikke driftsinntekter i kvartalet. Eastern Drilling melder om et driftsresultat på minus 0,5 million dollar i fjerde kvartal 2005. Resultatet før skatt endte på 0,9 million dollar. Selskapet hadde ikke driftsinntekter i kvartalet. Det opplyses at byggingen av dypvannsriggen West E-drill går som planlagt.Her finner du kvartalsrapporten og presentasjonen.

Nyheter
Børs