Flat BNP i Tyskland

Det tyske nasjonalproduktet ligger på stedet hvil, viser sesongjusterte tall for fjorde kvartal.

Næringsliv

Tysklands BNP var uendret i fjerde kvartal 2005 sammenlignet med foregående kvartal, ifølge landets statistikkmyndigheter. Årsveksten ble 1,6 prosent. Det var heller ikke ventet endringer i perioden.

Nyheter
Næringsliv