KjøpLogg inn

Full krig om Eurosmart

Det er full krig om kontrollen i det fallerte pyramidekonseptet Eurosmart. Beskyldningen hagler og det samme gjør politanmeldelsene. I dag skal det være nok en generalforsamling i selskapet. Eller kanskje ikke?

Publisert 16. feb. 2006 kl. 15.43
Oppdatert 14. des. 2013 klokken 07.33
Lesetid: 3 minutter
Artikkellengde er 694 ord

I og med at en gruppe opprørere har stjålet Eurosmarts server og benytter det originale Eurosmart BU-oppsettet til å sende ut falske Business Update samt manipulere utseendet på det som sendes ut av det aksjonærvalgte styret, har styret i Eurosmart funnet det riktig å inntil videre sende ut et enklere informasjonsskriv.Slik åpner en epost til medlemmene og aksjonærene i Eurosmart. I dag skal de avholde generalforsamling på Scandic Hotel i Asker kl. 19:00. Spørsmålet er om det er noe poeng i å gjøre det. Et lite kobbel opprørere og 71 aksjonærer kuppet den opprinnelig planlagte generalforsamlingen den 8. februar, valgte nytt styre og har i tillegg fått Asker og Bærum Tingretts kjennelse på at det styret som ble valgt er Eurosmarts rettmessige styre.Det "gamle" styret i Eurosmart, med Roger Gjermundshaug i spissen, aksepterer imidlertid ikke dette. Han hevder at den er basert på en forfalsket "generalforsamlingsprotokoll". Kjennelsen vil derfor bli påkjært umiddelbart.Han og det "gamle" styret har også politianmeldt Fridtjof Bjerke, Lars Olof Svensson, Thorbjørn Haugen og protokollunderskriver Willy Olsen for dokumentforfalskning i forbindelse med at de har laget en "generalforsamlingsprotokoll" med grove feil.I eposten står det også:Styret ber politiet særlig merke seg det som er skrevet om "en samlet aksjonærmasseÂ…" Dette er skrevet mot bedre vitende. Selv ikke Fridtjof Bjerke, Lars Olof Svensson, Thorbjørn Haugen og Willy Olsen kan ha unngått å legge merke til at 2/3 av forsamlingen forlot lokalet sammen med styret. De må derfor bevisst ha laget en protokoll som sier noe helt annet. Denne protokollen er også sendt til Foretaksregisteret i Brønnøysund.I tillegg har Gjermundshaug & Co politianmeldt selskapets tidligere dataleverandør, BaneTele, for å ha gitt Thomas Kvamme adgang til Eurosmarts medlemsdatabase, i den hensikt å overta kontrollen over selskapet. Kvamme har også selv spredt informasjon fra medlemsdatabasen til uvedkommende.Styret i Eurosmart har videre anmeldt Fridtjof Bjerke og Lars Olof Svensson for å ha benyttet medlemsdatabasen til å spre falsk informasjon til Eurosmarts aksjonærer. De har dessuten lagt Eurosmarts aksjebok til mer eller mindre allmenn beskuelse, heter det i eposten.Kvamme, Bjerke og Svensson er også anmeldt for å ha tilegnet seg kontrollen over Eurosmarts server og fjernet denne fra Eurosmarts skap i BaneTeles lokaler i Oslo.Eposten, som også kan regnes som et opprop, er støttet av Johnny Johansen, leder av aksjonærforeningen, Turid Iversen, Jørgen Bendiksen, Havard Våge, Håkon Ole Waage, Bjørn Olav Granli og Johan Næss.Hva skjer?Lars Olof Svensson var ikke tilgjengelig for kommentar.- Hvilken kommentar har du til at du er blitt politianmeldt? - Det tar jeg med knusende ro, min gode mann. Vi forholder oss til Asker og Bærum tingrett. Der står det klinkende klart at vi er det lovligvalgte styret. Vi prøver å følge norsk lov. Det er ikke noe annet å gjøre, sier styreleder Fridtjof Bjerke i Eurosmart.Han sier også at de bare er opptatt av å redde verdiene i selskapet og at det vil være ulovlig om det "gamle" styret forsøker å avholde ny generalforsamling i kveld. Bjerke avviser også at Thomas Kvamme har vært i lokalene til BaneTele.HegnarOnline har sendt advokat Tom Erik Borgen, noen spørsmål med anmodning om kommentarer. Han står i spissen for de som har overtatt selskapet.- Det "gamle" styret i Eurosmart har politianmeldt Fridtjof Bjerke, Lars Olof Svensson, Thorbjørn Haugen og protokollunderskriver Willy Olsen for dokumentforfalskning i forbindelse med at de har laget en "generalforsamlingsprotokoll" med grove feil. Kommentar? -Styret i Eurosmart har videre anmeldt Fridtjof Bjerke og Lars Olof Svensson for å ha benyttet medlemsdatabasen til å spre falsk informasjon til Eurosmarts aksjonærer. De har dessuten lagt Eurosmarts aksjebok til mer eller mindre allmenn beskuelse, heter det i en epost. Kommentar? - Kvamme, Bjerke og Svensson er også anmeldt for å ha tilegnet seg kontrollen over Eurosmarts server og fjernet denne fra Eurosmarts skap i BaneTeles lokaler i Oslo. Kommentar?- Hva skjer om det "gamle" styret avholder generalforsamling i kveld?- Undertegnede har oppdrag for 1 aksjonær i Eurosmart AS og har ellers i ingen roller eller oppdrag knyttet til selskapet. For øvrig har vi ingen kommentarer, skriver Tom Erik Borgen i Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA i en epost til HegnarOnline.Hva mener du om det som nå utspiller seg i det fallerte pyramidekonseptet Eurosmart? Si din mening her.