Grønyt lys til dampskibsfusjon

Konkurransetilsynet gir grønt lys til fusjonen mellom Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskap.

Næringsliv

Konkurransetilsynet erklærer at det ikke har innsigelser mot fusjonen mellom Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab ASA (OVDS) og Troms Fylkes Dampskibsselskap ASA (TFDS).Selskapene tar sikte på at fusjonen vil bli registrert i Foretaksregisteret 23. februar etter handelsdagens slutt på Oslo Børs.

Nyheter
Næringsliv