Krigen om Eurosmart fortsetter

Krigen om Eurosmart fortsetter med uforminsket styrke. Nå trekkes også den tidligere EKD-gründeren, Vidar Lyhus, inn i striden.

Næringsliv

Fredag avsa Asker og Bærum tingrett en kjennelse som pålegger Lars Olof Kerner Svensson, Fridtjof Bjerke og Torbjørn Haugen å ikke avhende, pantsette eller på noe vis inngå avtale som begrenser Eurosmart AS' rådighet over de aksjer Eurosmart AS eier i Eurosmart AS eller Bohus Detaljhandel AB, inntil det foreligger ny kjennelse i sak 06-26001 TVA-HER/2.Dermed har de som kaller seg det rettmessige styret i Eurosmart - bestående av Roger Gjermundshaug, Terje Vikstad Hansen, Bjørn Eriksen og Geir Andersen, vunnet et lite slag i retten om kontrollen over det fallerte pyramidekonseptet. Men de måtte svelge at den annonserte generalforsamlingen torsdag 16. februar kl. 19.00 ikke kunne avholdes.Rettsforhandlinger tirsdagGjermundshaug & Co har valgt å avvente muntlige rettsforhandlinger i Asker og Bærum tingrett førstkommende tirsdag (21. februar), fremgår det av en epost som er sendt ut og som HegnarOnline har fått fatt i en kopi av.Gjermundshaug & Co kaller det en utsettelse av generalforsamlingen og at det på ingen måte betyr at de anerkjenner det nye styret til Lars Olof Kerner Svensson og Fridtjof Bjerke.De hevder fortsatt at Bjerke & Co har benyttet en forfalsket generalforsamlingsprotokoll for å tilrane seg kontrollen over selskapet, og at det er denne som er lagt frem for Asker og Bærum tingrett, og som er bakgrunnen for det styret anser som en totalt feilaktig kjennelse fra Tingretten.Gjermundshaug & Co hevder at de i løpet av de siste dagene har fått inn stadig flere bekreftelser på den tette kontakten mellom det falske styret og Conceptor-sjef Vidar Lyhus, samt de to Eurosmart-gründerne Erik Øveren og Roy Kvamme.Desperat kampDe hevder at det såkalte falske styret kjemper en desperat kamp for å stoppe de rettslige prosessene mot seg. Samtidig er det mye som tyder på at de gjerne også vil karre til seg den siste rest av verdier i Eurosmart, heter det i eposten.I en normal situasjon ville det vært naturlig at styreleder sto i spissen for kravet om en midlertidig forføyning. Det er ikke tilfelle med begjæringen til Asker og Bærum tingrett. Bak denne står Vidar Lyhus-vennen Lars Olof Kerner Svensson, sammen med advokat Thom Erik Borgen. "Styreleder" Fridtjof Bjerke befinner seg tydeligvis langt ute på sidelinjen allerede, hevder Gjermundshaug & Co.Og de sier at så snart det rettmessige styret har fått tilbake den juridiske kontrollen over selskapet, vil det bli innkalt til generalforsamling.Saksøker Vidar Lyhus ogsåUansett utfall av tirsdagens rettsmøte i Asker og Bærum tingrett, vil Gjermundshaug & Co nå ta initiativet til et omfattende søksmål mot Vidar Lyhus og de to gründerne, Øveren og Kvamme.Men problemet er at de ikke har penger til noe slikt. Eurosmarts anstrengte likviditet gjør at man er avhengig av at aksjonærene trår til for å kunne starte et rettslig oppgjør med Lyhus og gründerne. Nærmere informasjon om dette vil komme i løpet av de nærmeste dagene, heter det.Et aksjonærmøte som var samlet i Asker torsdag kveld etterlot seg visstnok imidleritd ingen som helst tvil: Om så opprørerne skulle lykkes med sitt felttog mot Eurosmart, skal de som har tappet selskapet for penger og lurte tusenvis av mennesker til å investere i selskapet på falske premisser, aldri slippe unna, heter det også.

Nyheter
Næringsliv