Odim på dypt vann

Odim karakteriserer Subsea 7-avtale som gjennombrudd på alle måter.

Næringsliv

Odim har i dag undertegnet en kontrakt med Subsea 7 om levering av et avansert vinsjsystem for fibertau basert på den unike CTCU-teknologien, går det frem av en børsmelding.Selskapet karakteriserer kontrakten som "både et teknologisk og kommersielt gjennombrudd på det meget vekstkraftige dypvannsmarkedet".Subsea 7 leier utstyret i en seks måneder, og kan ved utløpet av perioden kjøpe det. Innløses opsjonen, vil kontrakten ha en ramme på ca. 18 millioner kroner.

Nyheter
Børs