Rødere i TFDS

TFDS tapte 130 millioner kroner i 4. kvartal.

Næringsliv

TFDS ASA melder om et resultat før skatt fra videreført virksomhet på minus 129,9 millioner kroner i 4. kvartal 2005, ned fra minus 106,4 millioner kroner i tilsvarende periode året før. TFDS ASA melder om et resultat før skatt fra videreført virksomhet på minus 129,9 millioner kroner i 4. kvartal 2005, ned fra minus 106,4 millioner kroner i tilsvarende periode året før. Driftsinntektene steg fra 258,9 til 361,1 millioner kroner, men driftsunderskuddet økte fra 97,9 til 98,3 millioner kroner.

Nyheter
Børs