Så mye vokser britisk økonomi

Reviderte tall viste en BNP-vekst på linje med hva analytikerne hadde forespeilet seg siste perioden.

Næringsliv

Reviderte tall viser en BNP-vekst på 0,6 prosent i fjerde kvartal 2005 sammenlignet med foregående kvartal, viser tall fra britiske myndigheter fredag. Årsveksten ble 1,8 prosent.Det var ifølge Bloomberg ventet en månedlig BNP-vekst på 0,6 prosent samt en årsvekst på 1,7 prosent i perioden.

Nyheter
Næringsliv