Selger mye mer laks

Fugleinfluensaen gir sterk økning i salget av laks.

Næringsliv

Forbrukere i Europa våger ikke å kjøpe kylling på grunn av fugleinfluensaen. Det har trolig gitt sterk økning i eksporten av norsk laks de siste ukene.Eksportveksten som følge av fugleinfluensa kan også være en av årsakene til at de store lakseselskapene på Oslo Børs har steget kraftig siden nyttår, og spesielt de siste ukene.I Norge har fugleinfluensaen ikke ført til nedgang i kyllingsalget, ifølge Prior.Øker eksportenSelv om den største importøren av fersk laks, Russland, har innført importstopp, øker eksporten fra Norge.- Noen entydig forklaring på eksportøkningen har vi foreløpig ikke, men vi vet at konsumet av fugl i Europa har falt med opptil 70 prosent i enkelte land, sier markedsdirektør Christian B. Nordahl i Eksportutvalget for fisk til NTB.Han viser til at det har vært en salgsvekst for norsk laks over tid, spesielt det europeiske markedet.- Men fugleinfluensaen kom til Europa nylig, og vi utelukker ikke at dette er årsaken til en ytterligere salgsvekst. Når kyllingsalget går ned med opptil 70 prosent, som i Italia, så må jo folk erstatte kylling med annen mat. Det kan være både rødt kjøtt, fisk og andre produkter, sier Nordahl.Han sier at medieoppslag om sykdommer og lignende knyttet til ulike produkter kan ha en stor negativ effekt på salget, men at salgssvikten ofte er kortvarig. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv