Siste om stortankratene

Fire stortankere er sluttet fra Gulfen i dag, hvorav ett Frontline-skip.

Næringsliv

Fire stortankere er sluttet fra Gulfen i dag. Tre av dem går østover til ratene WS 115, 117,5 og 125, tilsvarende inntjening rundt 75-85.000 dollar dag, og ifølge Reuters i nedre sjikt av siste tilsvarende slutninger.Et Frontline-skip med 280.000 tonn råolje laster til vestkysten av USA til WS 142,5.De tre førstnevnte laster ifølge meglere 11.-16. mars, Frontline-skipet 30. mars.En VLCC med 260.000 tonn råolje fra Vest-Afrika til den amerikanske gulfen er sluttet til WS 140, tilsvarende rundt 97.000 dollar per dag. Lasting skjer 10. mars, melder nyhetsbyrået.

Nyheter
Børs