GGS samler lån

- Med dette lånet ønsker vi å oppnå en mer hensiktsmessig og langsiktig finansiering for videre vekst, sier styreformann Morten Andersen i GGS

Næringsliv

GGS har tildelt DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking i felleskap, mandat til å tilrettelegge et obligasjonslån med et beløp opp til 300 millioner kroner, og tegningsretter med et beløp opp til 150 millioner. GGS har tildelt DnB NOR Markets og SEB Merchant Banking i felleskap, mandat til å tilrettelegge et obligasjonslån med et beløp opp til 300 millioner kroner, og tegningsretter med et beløp opp til 150 millioner. Tildelingen av tegningsrettigheter er betinget av tegning i obligasjonslånet. Tegningsrettene tildeles på 50 prosent av beløpet som tegnes i obligasjonslånet. Lånets formål er refinansiering av selskapets gjeld, samt finansiering av strategiske investeringer, heter det i en børsmelding.- Betydelige investeringer i nye prosjekter og struktur gjennom oppkjøp av Spectrum, har medført en finansiering fordelt på flere lån, noen med kort løpetid. Prosjektet for å bygge GGS for fremtiden har alltid hatt fokus på selskapets balanse og å oppnå en best mulig finansiering. Vi har nå bygd en internasjonal tilstedeværelse og er posisjonert for lønnsom vekst i et godt seismikkmarked. Selskapet ønsker derfor å samle sine lån og finansiere vekst gjennom et obligasjonslån med 5 års løpetid. Med dette lånet ønsker vi å oppnå en mer hensiktsmessig og langsiktig finansiering for videre vekst, sier styreformann Morten Andersen i GGS i meldingen.

Nyheter
Børs