Innsider kjøper aksjer

Rieber Shipping-innsider kjøper aksjer i datterselskapet Arrow Seismic ASA.

Næringsliv

Jan Sverre Hjertholm, primærinnsider i Rieber Shipping ASA, kjøpte i går 2.500 aksjer i datterselskapet Arrow Seismic ASA til kurs 50,00 kroner. Ny beholdning er 2.500 aksjer.Jan Sverre Hjertholm, primærinnsider i Rieber Shipping ASA, kjøpte i går 2.500 aksjer i datterselskapet Arrow Seismic ASA til kurs 50,00 kroner. Ny beholdning er 2.500 aksjer.

Nyheter
Børs