DnB NOR Markets hever tre måneders kursmål på Bjørge-aksjen fra 15,50 til 20 kroner etter fremleggelsen av sterke kvartalstall. etter gode tall."Et tett samarbeid med Aker Kværner kan gi betydelige markedsmuligheter og oppkjøp av selskapet kan bli konsekvensen i løpet av noe tid", skriver meglerhuset ifølge Stocklink.Bjørge-aksjen stiger 10,5 prosent til 19 kroner. DnB Nor Markets er største nettokjøper.