Finansavisen forteller at milliardene igjen yngler for fiskeinvestorene langs kysten, både i laks, sild og torsk. Gitt prising på linjen med børsselskapene, er det en rekke private bedrifter som gjør det godt og som vil kunne forsvare milliardverdier ved oppkjøp, melder avisen som kan presentere en lang liste over nessekongene.John Fredriksens navn dukker naturligvis opp på listen. Han har vært en glad laks en stund nå, og tankrederens inntog som investor i laksebransjen savner sidestykke. Fredriksens investeringer har nær gitt firegangeren på tre kvart år,og på Oslo Børs verdsettes Fredriksens eierandel i den nye supergiganten Pan Fish/Marine Harvest/Fjord Seafood til 6,5 milliarder kroner, ifølge avisen.