DeepOcean får 100 mill.

DeepOcean inngår avtale til en verdi av 100 millioner kroner.

Næringsliv

DeepOcean har inngått avtale med Diavaz om å leie Bold Endavour for ett år fra juni 2006. Ifølge selskapet har fartøyet allerede i et år jobbet i Mexicogulfen for Pemex/Diavaz under en kontrakt med DeepOcean. DeepOcean har inngått avtale med Diavaz om å leie Bold Endavour for ett år fra juni 2006. Ifølge selskapet har fartøyet allerede i et år jobbet i Mexicogulfen for Pemex/Diavaz under en kontrakt med DeepOcean. Deepocean opererer Bold Endavour på en langsiktig avtale med eieren North Sea Shipping og vil i forbindelse med den nye avtalen oppgradere fartøyets lugarkapasitet noe.Kontraktsverdien for avtalen er rundt 100 millioner kroner.

Nyheter
Børs