Dette er foreløpig ikke bekreftet av norske myndigheter. Fiskeriråd ved den norske ambassaden i Moskva, Frode Nilsen, vil overfor NTB ikke si noe om saken foreløpig. Verken Utenriksdepartementet eller Mattilsynet har fått noen form for informasjon om at importforbudet er opphevet. Etter det NTB kjenner til kan det komme informasjon om saken senere tirsdag. Dette er foreløpig ikke bekreftet av norske myndigheter. Fiskeriråd ved den norske ambassaden i Moskva, Frode Nilsen, vil overfor NTB ikke si noe om saken foreløpig. Verken Utenriksdepartementet eller Mattilsynet har fått noen form for informasjon om at importforbudet er opphevet. Etter det NTB kjenner til kan det komme informasjon om saken senere tirsdag. NRK fikk tirsdag opplyst hos det russiske Landbruksdepartementet at Pan Fish får eksportere fersk laks fra anlegget på Eggesbønes i Møre og Romsdal og at Marine Harvest får eksportere fra sitt anlegg på Hitra i Sør-Trøndelag. Det samme skrev russiske medier i påsken.Russland innførte importforbud mot fersk norsk laks 1. januar i år.Før påske var inspektører fra det russiske mattilsynet på besøk i Norge, og da var de innom både Marine Harvests anlegg på Hitra, Pan Fishs anlegg på Sunnmøre og to andre anlegg på Vestlandet.Det er foreløpig ikke klart om importforbudet for andre norske selskaper også vil bli opphevet snart. (©NTB)