Symantec lanserer i dag programvareløsningen Veritas NetBackup 6.0 PureDisk Remote Office Edition, et produkt som øker organisasjonens muligheter til pålitelig, sikker og kontrollerbar sikkerhetskopiering og gjenoppretting av data ved fjernkontorer.Produktet leverer teknologi for disk-til-disk backup, datareduksjon, kryptering, replikasjon og sentralisert administrasjon av backupsystemene, heter det i en melding. NetBackup PureDisk løser nøkkelproblemene ved sikkerhetskopiering for fjernkontorer: kontroll med backuptaper, manglende IT-personale og risikoen med transport av ukrypterte backuptaper. Eksisterende NetBackup-kunder får ved det nye produktet muligheten til å standardisere på samme backup- og gjenopprettingsplattform både på hovedkontoret og lokalkontorer. NetBackup PureDisk er basert på teknologi fra Data Center Technologies (DCT), et selskap Symantec overtok i 2005.Symantec ser NetBackup PureDisk som et kjerneelement i sin lagringsstrategi, og i neste utgave vil produsenten fullt ut integrere NetBackup PureDisk i NetBackup, slik at PureDisk kan dra nytte av NetBackups muligheter for datalagring på tape.Veritas NetBackup PureDisk Remote Office Edition er tilgjengelig nå fra Symantecs forhandlere