Tunge investorer sørget for at første del av emisjonen i Bergesen Worldwide Offshore ble overtegnet 11 ganger, ifølge DN. Det betegner selskapets toppsjef, Svein Moxnes Harfjeld, som en "fantastisk tillitserklæring", ifølge avisen.Tilretteleggerne og selskapsledelsen konsentrerte seg om et fåtall større fond og institusjonelle investorer, og da man valgte å sette strek, var det registrert tegninger for godt over to milliarder dollar.Provenyet skal benyttes til videre ekspansjon. Helmut Sohmen og sønnen Andreas Sohmen-Pao ser store vekstmuligheter innen flytende oljeproduksjon. Bergesen Worldwide Offshore disponerer i fem skip for oljeproduksjon og to lagerskip for råolje.