Forbyr storfusjon?

Konkurransetilsynet vurderer å forby fusjonen mellom Gilde og Prior. En allerede svak konkurranse i fjørfemarkedet blir ytterligere svekket, mener tilsynet.

Næringsliv

Konkurransetilsynet vurderer å forby fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Sammenslåingen berører særlig markedet for produksjon og salg av fjørfeprodukter. Konkurransetilsynet vurderer å forby fusjonen mellom Gilde Norsk Kjøtt BA og Prior Norge BA. Sammenslåingen berører særlig markedet for produksjon og salg av fjørfeprodukter. Etter tilsynets foreløpige vurderinger vil en fusjon mellom Gilde og Prior føre til at en allerede svak konkurranse i fjørfemarkedet blir ytterligere svekket.Konkurransetilsynet er av den oppfatning at Gilde både er i stand til og kan forventes å etablere seg i markedet for fjørfeprodukter. Dersom fusjonen gjennomføres, vil ikke Gilde lenger utgjøre en potensiell konkurrent til Prior i dette markedet. Dermed vil konkurransepresset mot Prior bli redusert, heter det i en melding fra tilsynet.Konkurransetilsynet sendte 24. april et brev til Gilde og Prior, der tilsynet varsler at det kan bli aktuelt å forby fusjonen. Etter konkurranseloven har selskapene 15 arbeidsdager på å kommentere tilsynets foreløpige vurderinger. Blant annet kan de selv foreslå tiltak som reduserer de negative virkningene sammenslåingen vil ha for konkurransen.

Nyheter
Næringsliv