Habilitetskonflikt i Tine-saken?

Juristen Sigrid Steine-Eriksen søkte jobb hos Tine samtidig som hun prosederte mot meierikonsernet for Konkurransetilsynet.

Næringsliv

Saken gjaldt Konkurransetilsynets varsling av en bot på 45 millioner kroner fordi Tine angivelig presset en konkurrent ut av butikkhyllene, skriver NA24.Det ingen visste, var at prosessfullmektig - advokat Sigrid Steine-Eriksen - i Konkurransetilsynet hadde søkt jobb hos Tine måneden i forkant.Allerede da retten ble satt i Tine-saken 6. mars, var Konkurransetilsynets advokat i nær kontakt med Tine om sin karriere.22. mars fikk Steine-Eriksen jobben.Advokaten informerte selv sin arbeidsgiver og sjef, juridisk direktør Mads Magnussen i Konkurransetilsynet, om at hun hadde søkt jobb som konsernjurist i Tine.- Jeg anser det ikke som en habilitetskonflikt, og dessuten vant hun jo saken soleklart. Hun har vært korrekt og ryddig i denne prosessen, og vi har helt klare regler som gjelder habilitet for offentlig ansatte. Når det gjelder det som går på karantene og saksforbud, så vil hun i resten av tiden sin i Konkurransetilsynet ikke jobbe med Tine-saken, og hun kan ikke jobbe ikke jobbe med Tine-saken når hun begynner i Tine, sier Magnussen til NA24.

Nyheter
Næringsliv