- Mange av de økonomiske beslutningene i familielivet blir tatt av kvinner i dag. Hvorfor er det ikke slik også i finansnæringen? spurte finansministeren under åpningen av Futura.Nettverksprogrammet er opprettet for ledere i medlemsbedriftene til Sparebankforeningen, FNH, FA, samt medlemmer i Finansforbundet. Formålet er økt andel kvinner i strategiske posisjoner i finansnæringen.32 kvinnelige talenter er gjennom intervjuer og tester plukket ut til å delta i det første Futura-kullet. Hver av dem får hver sin egen agent - en etablert leder som også er interessert i å utvikle seg selv og legge fremtidige strategier for næringen.- Jeg er spent på om dette vil fungere like bra som kvotering, sa Halvorsen.Finansministeren avsluttet med noen personlige råd:
  • Det finnes ingen perfekte ledere. Vær like romslige med dere selv som dere er mot andre.Det finnes ingen perfekte ledere. Vær like romslige med dere selv som dere er mot andre.
  • Oppsummer på slutten av dagen det som har gått bra i stedet for det dere ikke har klart.Oppsummer på slutten av dagen det som har gått bra i stedet for det dere ikke har klart.
Målet for programmet er at 80 prosent av talentene skal ha fått en høyere stilling og et utvidet ansvarsområde innen to år etter programslutt. I tillegg skal de oppleve økt bevissthet og forståelse for samspillet mellom kvinner og menn.