Bjørge fortsetter en positiv utvikling også i første. kvartal 2006. Kvartalsresultat er det beste første kvartal i selskapets historie, heter det i kvartalsrapporten. Bjørge fortsetter en positiv utvikling også i første. kvartal 2006. Kvartalsresultat er det beste første kvartal i selskapets historie, heter det i kvartalsrapporten. EBITDA-resultatet endte på 16 millioner kroner, mot 10 millioner kroner i første kvartal 2005. Resultatet før skatt ble 11 millioner kroner, mot 5,5 millioner kroner året før. Driftsinntektene beløp seg til 297 millioner kroner, mot 170 millioner kroner i samme periode i fjor.Markedsutsiktene er fortsatt gode innenfor begge forretningsområdene, både på kort og lang sikt, opplyses det.Her finner du og